Contact

 

gúogis sm. (1) Švnč, Zr, Rk, Lb neprašytas svečias vestuvėse,pašalninkas, kuogis: Gúogis atsisėdo ažustalėj Lkm. Buvom veselijon nueję gúogiais Lkm. Iškrapštyk tuos gúogiusLkm. Svečiai valgo, ė gúogiai šoka Dglš. Prisirinko pilna pirkia guogių Klt. Ne tiek svečių, kiek gúogių buvo Vdš. (Šaltinis)

Susisiekti: ManoVardas @ ManoPavardė . lt

 

guogis (in Lithuanian) means An uninvited guest at the wedding

Contact me: MyFirstName @ MyLastName . lt